Yazılım Analizi için Örnek Senaryo

Benim bir yazılıma ihtiyacım var. Müdürüm sürekli seyahat halinde ve benim hazırlıklarıma ihtiyacı var.

Kurumumuza sürekli numune kitaplar geliyor. Bu kitaplar geldikten sonra ben inceleme için ilgili birimlere sevk ediyorum. Bu birimler kitapları inceledikten sonra bana kitaplar ile ilgili olarak içerik/kategori/yaş aralığı/türü v.b. konularda kendi görüşlerini belirten yorumlar ile dönüyorlar.

Daha sonra bu yorumları tümleştirip, ben kurul için bir rapor hazırlıyorum.

Kurul bu rapor sonrasında bu kitapların hangisinden ne kadar ve nereler için alınacağına karar veriyor.

Çıkan kurul raporlarını işleyip ben de bir rapor hazırlıyorum.

Bu rapora göre de satın alınmasını sağlamak üzere ilgili departmana yönlendiriyorum.

Satın alma bu işlemi yürütmek üzere bir bütçe talep ediyor ben de buna uygun olarak bütçe departmanına bir form düzenleyip. Bütçenin çıkmasını sağlıyorum.

Satın alma işlemini yürütürken. Satın alma aşamaları esnasında sürekli bana bilgi veriyor. Ben de haftalık olarak ilerleme raporu düzenliyorum.

Satın alma tamamlanıp, ilgili birimlere ürünler dağıtıldıktan sonra bunların kalan demirbaş işlemleri ve kullanımını ilgili birimlere devredip projeyi sonlandırıyorum.

Nihai olarak ise alımın kapanışı ile ilgili bir rapor düzenliyorum.